You are here

Kina och Världen

Att Kina har fått stor ekonomisk makt beror på att det har varit och fortfarande är billigt med arbetskraft där. Sedan decennier så har mer och mer av tillverkning av konsumentartiklar flyttats till Asien. Och som glada konsumenter köper vi prylarna som är tillverkade där - både för att de är billiga och har bra kvalitet.

Det är helt enkelt så att det håller på att jämna ut sig ekonomiskt i världen - och vi ser redan resultatet av detta i västvärlden där många nu går utan arbete och statsskulderna växer. Vissa länder klarar sig bättre än andra, men på sikt kommer alla att lida av detta. Så småningom kommer produkter som tillverkas i Kina inte längre att vara billiga utan tillverkningen kommer att läggas ut på andra länder - t.ex. i Afrika. Det sker redan i viss utsträckning.

Men snart så kommer vi till en punkt där råvaror som olja börjar tryta och då kommer transporter från Asien att stiga i pris och ekonomin i väststaterna kommer att pressas än mer.

Frågan är mera om vi har råd att kritisera andra stater för att de har dålig frihet för medborgarna snart eller om det kommer att svänga så att även länder med uttalad demokrati och medborgerlig frihet kommer att skära ner på detta. I viss utsträckning så har det redan skett - i flera former. Det räcker med att titta på copyrightlagstiftningen och andra nyligen tillkomna lagar som kan användas för att stänga av obekväma röster.

Att Sverige klarat sig relativt bra hittills har att göra med att det finns mycket eftertraktade råvaror att exportera, men skulle efterfrågan falla så kommer vi att få problem liknande de som vi idag ser i andra länder.

E24

Comments

De grymheter som bedrivs varje dag i diktaturen Kina hör eller läser man sällan om. Är väl också så att det avrättas över 1000 personer varje år i det landet efter rättegångar. Sen hur många som avrättas i verkligheten är förmodligen många gånger fler.

Glöm ej att det är västvärldens pengar som finansierar Kina och övriga Asien och i detta faktum ligger makten.
I Europa och USA har man två stora problem som är helt avgörande för Kina med flera, det ena är de opropotionerligt stora vinster som de börsnoterade företagens ägare i väst tagit ut de senaste 25 åren vilket starkt har bidragit till det andra stora problemet som ännu inte visat sig, resultatet av det politiska ointresse som människor i väst visat under samma tidsperiod.
När människor i väst förändrar sina konsumtionsmönster till följd av att man prioriterar livets väsentligheter pga mindre ekonomiska marginaler samt en ökande miljömedvetenhet så äger detta en enorm ekonomisk och inte minst politisk sprängkraft.
Kina, Indien m.fl. kommer att få stora problem om 15-20 år om inte tidigare, deras fattiga undertryckta medborgare kommer att kräva sin rätt och i detta senario så kommer Europas och USA:s medborgare att bli tungan på vågen.
Till detta kan läggas en mängd andra fördelar för den "gamla världen" som är hänförlig till dess historia,tankegods och innovationskraft.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer