You are here

Stoppa Plågsamma Trafikförsök - Marieholmstunneln

Konsekvensen av Marieholmstunneln är inte svår att upptäcka om man tittar på den olycka som störde trafiken 27/12 mellan Olskroksmotet och Ullevimotet.

Det räcker alltså med en enda olycka som stoppar upp trafiken för att det skall få återverkningar även i området där tunneln är planerad. Och detta på en dag då trafiken är relativt måttlig.

Och Västlänken kommer inte att vara till stor hjälp - det finns idag rätt många som pendlar över älven och saknar idag alternativ till bilen. Något som skulle kunna hjälpa upp rejält skulle vara om det gick att få pendeltåg ut till Torslanda via Volvo. Att lägga en krumelur under jord i centrala Göteborg ger inte så mycket förutom nya problem. Man får en känsla av att det är ett projekt i samma nivå som Hallandsåsen.

Det som skulle kunna hjälpa en hel del är att helt enkelt flytta centralstationen till Olskroken och förbättra förbindelsen över älven enligt bild:
Alternativ
Orange område skulle då vara ny station i två plan, gul är ny dubbelspårssträckning på bro över älven, grön är upprustning till dubbelspår och förlängning av befintlig sträckning. Detta kombinerat med att göra dubbelspår av Hamnbanan skulle ge möjlighet till pendelstationer vid Backa, Lindholmen, Pölsebo, Hamnen och Volvo förutom Torslanda.

Pendelstation vid befintlig järnväg vid Lindholmen skulle då serva både Lindholmen och Lundby.

Dessutom så kan det då finnas potential att bygga dubbelspår till Stenungsund.

GP, GP, GP, GP
NEJ till trängselskatt i Göteborg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer