You are here

Förslag till prismodell för Västtrafik.

Västtrafik handlar upp ett nytt biljettsystem - igen! (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2037706-fiaskovarning-for-nytt-betal...)

Men samtidigt så har de inte förstått var felet egentligen ligger - det är inte apparaterna utan modellen som de tagit fram som varit fel och som skapat alla problem.

Med enkla modeller som är lätta att förstå och som har låg felfrekvens kan man få bättre acceptans.

Mitt förslag är följande grundvarianter:
1. Månadskort (finns redan idag), utmärkt för alla som åker dagligen eller nästan dagligen.
2. Flerdagarskort där man "klipper" en dag i taget och kan resa fritt inom det dygnet som på månadskort. Utmärkt för de som bara pendlar kollektivt ibland.
3. Flerresorskort (samma som dagens 5-resorskort), där man klipper en resa åt gången, samma som dagens 5-resorskort, "livslängd" på en resa på 3 timmar, utmärkt för de som skall göra lördagsshopping eller liknande.

Zonindelning är lätt att förstå, men för att det skall fungera bra så skall man inte betala extra förrän man passerat två zongränser. Då finns chansen att det blir mer rättvist.

Samtliga kort skall kunna laddas med komplettering för resor utanför de zoner som kortet är avsett för och väljas till vid påstigning.

Sedan skall man givetvis kunna ha särskilda varianter som skall kunna fungera för turister på besök. 1-dagars och 3-dagarskort med "bonus" som t.ex. inträde till Liseberg och några andra attraktioner.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer